Röda Rummet (alfabetisk)

Pär Thörn

14832810864_53e1645e20_o
”Ett centrum nått, ett stycke frusen verklighet dekonstruerad, dissekerad och åter gjord överblickbar.”

I Röda Rummet (alfabetisk) gör Pär Thörn en omläsning av August Strindbergs verk Röda Rummet i alfabetisk och kronologisk ordning. En mäktig ljud- och bildvärld framträder som på en och samma gång visar på läsarter som listan, remixen, den konkreta poesin, partituret och den konceptuella konsten. Som få andra verk i den samtida svenska poesin väcker Röda Rummet (alfabetisk) frågor om mening och meningslöshet, estetik och ekonomi, om vad vi kan göra efter modernismen och hur vi förhåller oss till språket och traditionen.

Bokens tjugonio kapitel lästes simultant av en kör vid tre tillfällen i samband med utgivningen: på Weld/Stockholm, Skånes Konstförening/Malmö och Osram Huset/Köpenhamn.


Filed under Poetry
Dimensions 160 × 240 mm
Edition275
DesignerJacob Gronbech JensenRikard Heberling
Pages228
LanguageSwedish
Year2011
ISBN978-91-978913-5-6