På väg mot språket

Martin Heidegger

pa-vag-mot-spraket
På väg mot språket (Unterwegs zur Sprache, 1959) räknas till ett av de viktigaste arbetena i efterkrigstidens språkfilosofi, estetik och poetik och är ett av de centrala verken i Martin Heideggers sena författarskap.

Verket består av en samling essäer där Heidegger försöker att precisera relationen mellan poesi och filosofi, bland annat genom en serie läsningar av de tyskspråkiga poeterna Georg Trakl och Stefan George. Han diskuterar förhållandet mellan sin meditation över språket och de teorier som utvecklats inom lingvistik, cybernetik och informationsteori, liksom det slags språkfilosofi som bygger på logik och meningsteori.


ContributorsSven-Olov Wallenstein, Ola Nilsson
Filed under Art, Theory
Dimensions 130 × 210 mm
Edited bySven-Olov Wallenstein, Ola Nilsson
Edition500
DesignerJacob Gronbech JensenRikard Heberling
Pages272
BindingSoftbound
LanguageSwedish
Year2012
ISBN978-91-978913-4-9