Heidegger, språket och poesin

Sven-Olov Wallenstein & Ola Nilsson (red.)

heidegger-spraket-och-poesin

Heidegger, språket och poesin samlar föredrag från ett symposium som organiserades vid Södertörns högskola i samband med utgivningen av den svenska översättningen av Martin Heideggers På väg mot språket (Drucksache, 2012). De behandlar olika aspekter av Heideggers tänkande om språket och den särställning som dikten intar i hans senare verk, med utgångspunkt i hans tolkningar av Georg Trakl, Stefan George, Friedrich Hölderlin och Sofokles, men också möjligheten till en dialog med Walter Benjamin, och Heideggers relevans för skrivandets samtida praktik.

Utgiven med stöd från forskningsprojektet ”Loss of grounds as common ground” vid Södertörns högskola.


ContributorsOla Nilsson, Anders Olsson, Hans Ruin, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Sven-Olov Wallenstein
Filed under Art
Dimensions 130 × 210 mm
Edition500
Pages112
LanguageSwedish
Year2013
ISBN978-91-978913-6-3