Darger reviderad

Leif Holmstrand & Jonas Örtemark

darger-reviderad

Darger reviderad har skrivits gemensamt av författarna Leif Holmstrand och Jonas Örtemark. Boken är en blandning av berättande experimentprosa, prosalyrik, lyrik och dramatik där ledmotivet utgörs av den amerikanske konstnären Henry Darger (1892–1973). Minnen, fantasier och spekulationer kring Dargers faktiska biografi vävs samman med intryck av hans livsverk In the Realms of the Unreal och formar denna reviderade mytbild. Ömsom tvekande, ömsom ursinnigt träder olika röster fram ur dunklet för att berätta om Darger, fiktionen och den stora ensamheten.

I samband med utgivningen framfördes två läsningar av hörspelet Men hur slutade det för Henry Darger: på Public Surface, Stockholm och Skånes Konstförening, Malmö. Läsningarna presenterades i samarbete med Radiowy.


ContributorsLeif Holmstrand, Jonas Örtemark
Filed under Art
Dimensions 140 × 200 mm
Edition500
Pages160
BindingPerfect bound
LanguageSwedish
Year2011
ISBN978-91-978913-1-8